Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Αποποίηση ευθυνών

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία και να παρέχουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη σε όλους τους χρήστες μας, σας ενημερώνουμε, δυνάμει του Νόμου 7/1996, της 15ης Ιανουαρίου, περί του Κανονισμού Λιανικού Εμπορίου, Νόμος 34/2002, της Στις 11 Ιουλίου, των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στον Κανονισμό Τηλεφωνικής ή Ηλεκτρονικής Σύμβασης, ότι η ιστοσελίδα https://fitoxora.gr/ είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ με (ΑΦΜ: 101962109 ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ), και εδρεύει στο 1ο Χλμ. Σερρών -Δράμας | Σέρρες | ΤΚ 62100, Τηλ: +30 – 2321 777577. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση, πρέπει να γίνει γραπτώς στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fitoxora.gr ,fitoxora@gmail.com. Αυτός ο ιστότοπος διέπεται από τους κανονισμούς που εφαρμόζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα υπόκεινται σε αυτό, τόσο οι υπήκοοι όσο και οι αλλοδαποί που χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο δικτυακός τόπος το δικό του περιεχόμενο, ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου https://fitoxora.gr/ – προστατεύονται πλήρως από τα πνευματικά δικαιώματα, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η επικοινωνία, η διανομή και ο μετασχηματισμός των προαναφερθέντων προστατευμένων στοιχείων. Ο χρήστης έχει δικαίωμα μόνο για ιδιωτική, μη κερδοσκοπική χρήση του ίδιου και χρειάζεται ρητή εξουσιοδότηση για την τροποποίηση, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση, διανομή ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που ανήκει στον ιδιοκτήτη. Ο ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ αποτελεί σήμα κατατεθέν, επομένως, η αναπαραγωγή, απομίμηση, χρήση ή εισαγωγή του απαγορεύεται χωρίς την έγκρισή μας. Η δημιουργία συνδέσμων προς την πύλη μας δεν παρέχει κανένα δικαίωμα σε αυτήν. Ομοίως, η απλή δημιουργία συνδέσμου στον ιστότοπό μας δεν δίνει το δικαίωμα να δοθεί η κατηγορία του συνεργάτη ή του συνεργάτη. Ο ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άρθρων και των εικόνων που δημοσιεύονται από τρίτους στην πύλη του. Απολύτως απαγορεύεται η απομίμηση, εν όλω ή εν μέρει, της πύλης μας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κάνοντας αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμο στον χρήστη, θέλουμε να προσφέρουμε μια ποιοτική υπηρεσία, χρησιμοποιώντας την μέγιστη επιμέλεια για την παροχή του, καθώς και στα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για την παρουσία ιών και άλλων στοιχείων που με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψουν το σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Η ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ δεν εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας είναι συνεχής και αδιάκοπη, λόγω περιστάσεων που προκαλούνται από προβλήματα στο δίκτυο του Διαδικτύου, καταστροφές σε υπολογιστικές συσκευές ή άλλες απρόβλεπτες περιστάσεις, έτσι ώστε ο ΧΡΗΣΤΗΣ να συμφωνεί με αυτές τις συνθήκες εντός εύλογων ορίων, η οποία ρητά αρνείται να απαιτήσει από τον ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν αποτυχίες, λάθη και χρήση της υπηρεσίας. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει κάθε ευθύνη που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας μας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επίδραση που μπορεί να προκύψει στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οικονομικών, τεχνικών ή / και νομικών αποτελεσμάτων. καθώς και την εξαπάτηση των προσδοκιών που δημιουργούνται από την πύλη μας, αναγκάζοντας τον χρήστη να κρατήσει τον ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ αβλαβή για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από τέτοια γεγονότα. Ο ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, ανεξάρτητα από το αν είναι δικό του, από τρίτους, ή μπορεί να συνδεθεί με άλλους δικτυακούς τόπους, εξαιρώντας από κάθε ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του. Ο ΦΥΤΟΧΩΡΑ ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των αμοιβών σε δικηγόρους, για τις αξιώσεις και τις αξιώσεις που προέρχονται από τρίτους για την παραβίαση των όρων χρήσης, της πρόσβασης και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής του ΧΡΗΣΤΗ ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση για μη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει κατανοήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης της διαδικτυακής μας πύλης και αναγνωρίζει ότι είναι επαρκείς για την εξαίρεση του σφάλματος σε αυτές και συνεπώς τους αποδέχεται πλήρως και ρητά. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει πλήρη επίγνωση ότι η απλή πλοήγηση μέσω αυτής της ιστοσελίδας, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών της, συνεπάγεται αποδοχή αυτών των όρων χρήσης.

Οι Γενικοί Όροι που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο διέπονται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ νομοθεσία. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαμάχης ή σύγκρουσης που απορρέει από τους Γενικούς Όρους της https://fitoxora.gr/ υποβάλλει τα κριτήρια προσδιορισμού ικανότητας που καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για τους καταναλωτές και τους χρήστες.

Τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλουν, κατά την επιλογή τους, για την επίλυση των συγκρούσεων και την αποποίηση οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, στα δικαστήρια των Σερρών.