Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» αναλαμβάνει τη δέσμευση για την τήρηση της πολιτική προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων, όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 679/2016.

Η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και συναλλαγών της, διατηρεί προσωπικές πληροφορίες ατόμων, όπως για παράδειγμα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών κ.ά.. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με την πολιτική και τους όρους που εφαρμόζει η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ», η οποία καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους κατέχει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ», ως υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, να υπέχει νομική ευθύνη για τις συνέπειες της παραβίασης. Αυτή η υποχρέωση μπορεί να επεκταθεί και στο άτομο που επεξεργάζεται τα δεδομένα και στον προϊστάμενο του τμήματος, υπό ορισμένες συνθήκες.

Αυτή η πολιτική ισχύει ανεξάρτητα από το που αποθηκεύονται τα δεδομένα και, όσον αφορά την αυτόματη επεξεργασία δεδομένων, την ιδιοκτησία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για τους σκοπούς της επιχείρησης «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ».

Δεδομένου ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των εταιριών, που βασίζονται στο Διαδίκτυο και την πορεία προς μια πραγματική οικονομία του Διαδικτύου, δημιουργήσαμε αυτήν την Δήλωση Απορρήτου για να παρουσιάσουμε την ισχυρή μας δέσμευση για τα δικαιώματα του ατόμου ως προς την προστασία και το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα»).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ»ή τα οποία προέρχονται από τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας συλλέγεται από τα cookies ή άλλες τεχνολογίες διαδικτυακής παρακολούθησης υπόκειται στις γνωστοποιήσεις και τις επιλογές που παρέχονται κατωτέρω.

Ελεγκτής Δεδομένων. Ο ελεγκτής δεδομένων του https://fitoxora.gr/ είναι η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» με έδρα το 1ο Χλμ. ΣΕΡΡΩΝ – ΔΡΑΜΑΣ.

Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στην δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου.

Πως χρησιμοποιεί η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις Ενότητες Β και Γ παρακάτω. Όπου η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμη άδεια, θα βρείτε πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» καθώς και για ποιο σκοπό στην Ενότητα Β παρακάτω. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Γ παρακάτω. Αυτές οι πληροφορίες αντιστοιχίζονται με τις αντίστοιχες δηλώσεις συγκατάθεσης που διέπουν ατομικές διεργασίες επεξεργασίας στην εταιρία.

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως επιτρέπεται από τον νόμο (δείτε το Β παρακάτω) ή σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Γ παρακάτω). Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» (όπου η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα) ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» τα Προσωπικά σας Δεδομένα). Ωστόσο, όποτε απαιτείται από απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ» θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα απαιτούνται έτσι ώστε η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» για να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό του έναντι νομικών αξιώσεων, η επιχείρηση ««ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» θα διατηρήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέχρι την λήξη της αντίστοιχης περιόδου διατήρησης ή μέχρι οι εν λόγω αξιώσεις τακτοποιηθούν.

Γιατί πρέπει να δώσω τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Ως γενική αρχή, η χορήγηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης και η παροχή οποιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων δυνάμει του παρόντος είναι εντελώς εθελοντική. Γενικά δεν υπάρχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για εσάς αν επιλέξετε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας ή να μην παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» δεν θα μπορέσει να προβεί σε ενέργειες αν δεν έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, για παράδειγμα επειδή αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας ή για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας ή για πρόσβαση και λήψη του newsletter της εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» δεν θα μπορεί να σας παράσχει αυτό που επιθυμείτε χωρίς τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» μπορεί να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της εταιρίας να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της επιχείρησης «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτή.

Αν η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνεργαστεί μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από αυτή ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην εταιρία. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης email “info@fitoxora.gr” και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα θα σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από την επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχει στην κατοχή της η εταιρία είναι λανθασμένα (αλλά μόνο για όσο η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» χρειάζεται να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων), (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά ισχυρίζεστε ότι πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από την επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» (βάσει του έννομου ενδιαφέροντος του της επιχείρησης «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ», όπως ορίζεται στο Β παρακάτω) για όσο απαιτείται για να επανεξεταστεί αν η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα στο info@fitoxora.gr

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η επιχείρηση «ΦΥΤΟΧΩΡΑ- ΓΡΕΔΗΣ ΣΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ» δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ε.Ε., μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας